Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Tjänster med rätt till bidrag

Nedan hittas exempel på tjänster som ger rätt till bidrag.

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR
Byte och även rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN - SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TAK - SMÅHUS
Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag.

TAKPANNOR
Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

TILLÄGGSISOLERING
Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

UTBYGGNAD - FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

Källa: SKATTEVERKET