Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Dimensionering

Dimensionering

Vi erbjuder tillsammans med Svensk Trä enklare dimensioneringsprogram för konstruktionsberäkningar.

Dimensioneringsprogrammet är skapat för enklare konstruktionsberäkningar i konstruktionsvirke eller limträbalk.

 • Altan med takkonstruktion.
 • Vidbyggd carport.
 • Fristående carport.
 • Förråd.
 • Nockbalkar och takåsar.
 • Öppning yttervägg.
 • Öppning yttervägg 1-planshus.
 • Öppning yttervägg 2-planshus.
 • Öppning innervägg 1-planshus.
 • Öppning innervägg 2-planshus.
 • Golvbjälklag inne.
 • Altanbjälklag ute.
 • Pelare.

Öppna dimensioneringsprogrammet