Produkter

Det är lättare än du tror att underhålla ditt tak

Att det växer på ditt hustak kan du vara säker på. Därför är det viktigt med kontinuerligt underhåll. Hur du gör det är avgörande för hur ofta du behöver göra det och hur länge ditt tak håller. Men att göra ett bra jobb är inte svårt, så länge man vet hur.

De växer alger, lavar och mögelsvamp på ditt tak. Det kan i vissas ögon vara vackert och ge huset en viss patina, men det är på sikt skadligt för huset och du behöver regelbundet se till att få bort det.
I huvudsak är det alger som växer på tak. De behöver bara koldioxid, UV-ljus och vatten för att växa. De vintrar vi har i stora delar av landet är optimala för denna typ av påväxt. Det är inga extrema köldknäppar, men det är ständigt fuktigt och strax över nollgradigt. Det gör att taken aldrig torkar upp och algerna frodas av att få så mycket tillgång till vatten. Mögel och lavar kräver förutom de ovan nämnda förutsättningarna även någon form av näringskälla. Det växer bra på exempelvis trä eller oljade ytor, men de kan också få sin näring från algerna. Låter man påväxten vara kvar kan det påverka taket på sikt.

Laven är en alg och en svamp i symbios. Svampen bildar en syra som etsar ytan exempelvis på tegel eller betongpannor. De klarar ganska mycket men med för mycket påväxt hindras vattenavrinningen också och det kan innebära att det kryper upp fukt i läkten, lika så på ett papptak.

Dessa växter dör inte av en kall vinter, då de går i träda. Och det är omöjligt att förhindra de sporer som flyger i luften från att landa på ditt tak och få fäste för att sedan börja bilda en påväxt. Det du kan göra är att kontinuerligt avdöda med Grön-Fri för att hålla de rena och öka hållbarheten och livslängden.

Så sköter du underhållet på ditt tak på bästa sätt- 3 steg

 1. Skrapa och sopa bort eventuell mossa som växer på taket.
 2. Applicera Grön-Fri. Det är ett biologiskt nedbrytbart medel som avdödar all påväxt.
 3. Låt regnet skölja bort påväxten över tid.

5 snabba frågor om att underhålla ditt tak

När ska jag göra det?
Vilken tid på året som helst går bra. Det ska vara frostfritt, får inte regna och det bör inte blåsa medan du utför arbetet.

När försvinner påväxten?

Efter ungefär 6 månader är taket fritt från alger, 1 år från mögel och mellan 2 och 4 år för laven.

Hur lång tid tar arbetet?

Att göra själva arbetet tar inte särskilt lång tid. Du applicerar Grön-Fri med en lågtrycksspruta med flatmunstycke. Det som kan ta tid är att förbereda och göra nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna vistas på taket. Det enklaste är att anlita en certifierad Grön-Fri Expert att genomföra arbetet. Då blir det snabbt och bra gjort utan att du utsätter dig för några risker uppe på taket.

Hur påverkas naturen och mina andra växter?

Du bör inte använda Grön-Fri då det blåser så att medlet sprids i onödan. Du bör också täcka för dina rabatter just medan du arbetar på taket. Men själva medlet bryts ned av UV-ljus och det som regnvattnet sköljer bort leds ut i dagvattnet i sådana extremt små mängder att det inte påverkar miljön. Har du däremot stuprör som går ner i regnvattenstunnor bör du koppla bort tunnorna under cirka 6 månader efter behandling av taket, för att inte utsätta dina andra växter för onödiga påfrestningar.

Hur ofta ska jag behandla?

Det beror på det micro- och macroklimat som råder där ditt hus står. Ett svart tak i söderläge behöver nästan aldrig avdödas då solens värme sköter det åt dig, temperaturer på över 72 grader dödar all mikrobiell påväxt, medan ett tak som ständigt är i skugga på grund av väderstreck och växter runt omkring har svårt att någonsin torka upp och blir betydligt mer utsatt och får snabbare påväxt.

Produkter för underhåll av ditt tak


Grön-fri 5 l biocid

Art.nr 003573906
 • Användningsområde På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m
 • Åtgång (l/m²) 5/125
 • Blandningsförhållande 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten
 • Behållarvolym (l) 5
 • Modell S Control
 • Serie Fri
 • Behållarvolym (l) 1,5
 • Typ Tryckspruta
 • Material Aluminium och glasfiber
 • Teleskopskaft 0,6-1,05 m
 • Typ Teleskoplans till Fri-Sprutan
 • Material Aluminium och glasfiber
 • Teleskopskaft 0,6-1,05 m
 • Typ Teleskoplans till Fri-Sprutan
 • Längd (mm) 1200
 • Material Aluminium
 • Typ Förlängningsrör till Fri-Sprutan
 • Användningsområde På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m
 • Åtgång (l/m²) 1/25 | 5/125
 • Blandningsförhållande 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten