Produkter

Truckutbildning (repetition)

Den som kör truck ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Prestos e-learning i Truck är för alla som vill göra den teoretiska utbildningen på egen hand, var man vill, när man vill, i sin egen takt. I utbildningen får man de teoretiska kunskaperna om truckar, körning och säker godshantering. Utbildningen går att genomföra för dig som har gått en truckutbildning men vill repetera utbildningen. Utbildningen kan också användas till grundutbildningen men då behöver vi komplettera med praktik för fullständig utbildning.

Mål

Kunskaper som krävs för att kunna delta i den praktiska körträningen samt truckförare i behov av repetition av teoretiska grundkunskaper i Truck.

Målgrupp

Truckförare

 

Kursinnehåll

  • Allmänt om olika truckar
  • Lagar och regler
  • Funktion och kontroll
  • Grundläggande om truckkörning
  • Godshantering
  • Material
  • Trafikregler och säkerhet

Tidsåtgång

75 min