Produkter

Ställningsutbildning 2-9m

Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar. Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå. Arbete med att utföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vid felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser. Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för, planerar eller utför montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.


Kursinnehåll:

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Ställningstyper, montering och lastklasser
  • Vindlaster och lastberäkning
  • Förankringar och infästningspunkter
  • Lyftanordningar

Tidsåtgång:
2-3 timmar