Stäng
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Logistik

Logistik

Bygget får aldrig bli stillastående i brist på material. Vi ser till att du alltid får rätt produkter på rätt plats och i rätt tid. Just-in-time, med andra ord.

Involvera oss tidigt i din planering och dra större nytta av vår utvecklade leveranslogistik som också kan inkludera sådant som delleveranser, anpassad packning, maskinlyft och just-in-time-leveranser.