Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ID06 - elektronisk personalliggare

ID06 är ett system som i grund och botten syftar till att motarbeta svartarbete och ekonomisk brottslighet och därigenom främja sund konkurrens. Från och med den 1 januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare, en särskild utrustning som läser av individernas ID06-kort med namn, personnummer och företagstillhörighet, på byggarbetsplatser i Sverige.

Vad innebär ID06?

I korthet är ID06 ett system där uppdragsgivare (ex byggherre eller generalentreprenör) ska föra en närvaroförteckning av alla de som vistas på byggarbetsplatsen. Denna information ska registreras digitalt, genom individernas ID06-kort som läses av en elektronisk personalliggare. För att säkerställa att inget svartarbete sker, samt att ingen obehörig rör sig inom området, krävs att alla uppdragstagare (ex underentreprenörer och leverantörer) skriftligen i förväg anmäler namn, personnummer och ID06-kortnummer för de personer som ska ha rätt att vistas på byggarbetsplatsen.

Skatteverket har rätt att närsomhelst gå in i det elektroniska systemet och genomföra oanmälda kontroller för att säkerställa att de som vistas och har vistats på arbetsplatsen är behöriga. Uppdragsgivaren har rätt att avvisa alternativt kräva vite för de på byggarbetsplatsen som inte har föranmälts eller saknar legitimation. Vissa företag väljer att ansluta sig till ID06-systemet för att officiellt vara en part i arbetet mot svartarbete och ekonomisk brottslighet. Detta är dock inget krav.