Produkter

Tätt Tak-garanti

Monier garanterar inte bara din panna. Monier garanterar HELA ditt tak.

Med takets “täthet mot väderpåverkan” menas att takpannor och taktillbehör är fixerade och skyddar underliggande takkonstruktion från skada på grund av inträngande  vind, regn och snö. Detta är en unik garanti som skiljer sig från produktgarantier som ofta endast avser den enskilda produktens prestandavärden.

Garantifall

Vid garantifall ombesörjer Monier kostnadsfritt utbyte av fallerade takpannor och/eller systemkomponenter, inklusive arbetskostnad för nedtagning och återmontering av dessa. Alternativt utbetalar Monier ett belopp motsvarande inköps- och arbetskostnad för att göra detta. För att garantin ska gälla krävs att du använt dig av våra produkter och att dessa är monterade enligt våra monteringsanvisningar.

Se fullständiga garantivillkor >>

Hur får man Tätt Tak-garantin?

Ditt nya tak ska bestå av samtliga produkter i ett taksystem, se listan nedan. Samtliga ska vara monterade enligt Moniers, i Sverige, gällande monteringsanvisningar.

Taksäkerhetsprodukter ska ingå i den omfattning lagen föreskriver och valmtätning på valmade tak.

Produkter som ska ingå från Monier/Icopal:

Takpannor
Infästning för tak och specialpannor
Underlagstak för vald takpanna
Nocktätning
Fågellist
Taksäkerhet

Tillbaka till varumärkessidan >>