Produkter

Subfloors miljöarbete

Att minimera miljöpåverkan har varit en viktig utgångspunkt i både utvecklingen och tillverkningen av SubFloor. SubFloor Golvregelsystem är bedömt av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Läs mer i vår summerande sammanställning av respektive material: 

Miljödokumentation Tryckimpregnerade reglar >>

MIljödokumnetation Träreglar inomhus >>

Miljödokumentation Stålreglar inomhus >>

 

Tillbaka till varumärkessidan >>