Produkter

 

Säkra lyft

Arbetar du exempelvis som lastkopplare, kranförare eller signalman? För att få använda lyftanordningar och lyftredskap ställer Arbetsmiljöverket krav på att du på ett säkert sätt kan hantera olika metoder och situationer i samband med lyftanordningar. Genom denna utbildning får du grundläggande kunskaper hur du utför säker och effektiv lasthantering.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i lyftarbete med stationära och/eller mobila kranar, byggkranar och liknande kranar. Du är exempelvis kranförare, ansvarig arbetsledare, lyftledare eller skyddsombud.

Mål

Efter avslutad utbildning kan du genomföra lyft på ett arbetsmiljöriktigt sätt för att undvika olyckor.


Kursinnehåll:

 • Riskinventering och riskbedömning
 • Lagar, föreskrifter och standarder
 • Certifiering, besiktning
 • Fortlöpande tillsyn
 • Daglig tillsyn
 • Planering av lyftarbete
 • Lastkoppling, lyftvinklar
 • Kätting
 • Stållinestropp
 • Textilstropp
 • Personlyft med kran och truck
 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods. Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt: AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Tidsåtgång:
2-3 timmar