Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Tänk på taksäkerheten!

Tänk på taksäkerheten!

Den allra vanligaste orsaken till skador inom byggsektorn är fallolyckor. Därför finns det nu krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på två meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete. Här har vi samlat det mesta du behöver veta om hur man jobbar säkert på höga höjder.

Vem har ansvar för taksäkerheten?

Takarbete på hög höjd kan vara farligt, så var alltid noga med att reda ut vem som är
ansvarig för vad, och följ alltid föreskrifter och skyddsanordningar. Följande ansvarsområden
gäller:


Fastighetsägaren ansvarar för att det är säkert att ta sig upp på taket och att vistas
och arbeta där. Det regleras i Branschstandard – Taksäkerhet, som bygger på
Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt
SIS-standarder och europeiska standarder.

Byggherrar är ansvariga för att regler följs under byggtiden. Även en vanlig
villaägare blir byggherre när hen anlitar en takmontör så här finns anledning att dela
med sig av viktig säkerhetsinformation till den det berör.

Montörer av taksäkerhetsutrustningen ansvarar för att montaget utförs korrekt.

Arbetsgivare är ansvariga för att anställda har skyddsutrustning och att den
används. Vid bristande fallskydd väntar dryga sanktionsavgifter.

Gemensamma skyddsåtgärder vid takarbete

Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar – innan jobbet startar. I första hand
rekommenderas skyddsräcke, arbetsplattform, arbetskorg, ställning eller skyddsnät. Saknas
det rätt taksäkerhetsanordningar på platsen får man ta till andra skyddsåtgärder som
exempelvis byggställningar från mark, skylift, komplettering av anordningarna eller
reparbete. Ska du använda byggställning, välj en som är anpassad till behovet. Det är också
viktigt att den monteras av professionellt utbildad personal.

Om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte
är rimligt att montera och använda gemensamma skydd, får man använda personlig
fallskyddsutrustning som skyddar varje enskild medarbetare. På Arbetsmiljöverkets
webbplats hittar du bra information om hur du säkrar din arbetsplats. Där kan du också ladda
hem broschyren ”Skydda dig mot fallrisker”. Eller kom in till oss på din lokala bygghandel så
hjälper vi dig.

Se över din personliga fallskyddsutrustning

Utöver det vanliga skyddet med bland annat rätt yrkeskläder, skor, bygghjälm med mera, har
vi personlig fallskyddsutrustning. Den består av en helsele, ett kopplingssystem med
falldämpande funktion och en förankringsanordning. Din personliga skyddsutrustning ska
besiktigas varje år och kontrolleras innan varje användning. Det är viktigt att du har
utbildning i hur utrustningen ska användas och får chans att prova den innan du börjar
arbetet på taket. Lika viktigt är att du inte arbetar ensam, utan har kollegor som kan komma
till undsättning om det skulle behövas.


Innan du gör något annat, se till att det finns en riskanalys och räddningsplan samt
avspärrning runt fastigheten så att inga obehöriga rör sig i arbetsområdet. När det gäller
riskanalys finns det flera företag som har tagit fram appar så att du alltid kan ha den
tillgänglig i mobilen.


Förankra den personliga skyddsutrustningen i en anordning som verkligen klarar
belastningen vid ett fall – exempelvis en skorsten eller en väl förankrad gångbrygga. Se
också till att utrustningen är anpassad för vassa kanter om det behövs, så att inte linor eller
liknande brister.


Förbered dig på säker mark. Väl uppe på ett lutande tak är det lätt att snubbla till. Selarna
ser lite olika ut beroende på hur de ska användas och har förankringspunkt vid bröstet eller
ryggen. Välj en sele som passar just din kropp och ditt projekt, och se till att ha en stark
taklina och förankringssling med dig. Se också till att du har stabila arbetsskor med bra
grepp och en säker hjälm med hakband.

Använd alltid verktygssäkring på taket

Var rädd om dem som befinner sig nedanför taket också. Många projekt har takfotställning
eller andra skyddsräcken runt taket som ska fånga upp både dig och verktyg.
Skyddsbarriären ska vara hållfast och tillräckligt hög så att du inte faller över, under eller
igenom. Men verktygen är mindre och kan slinka igenom.


Små föremål kan göra stor skada om de tappas från hög höjd. Ett tvåkilos verktyg tappat
från 5 meters höjd motsvarar nedslagskraften av en elefant. Ett verktyg som faller från 37
meters höjd kan rikoschettera och flyga 65 meter till. Eliminera risken med verktygssäkring.
Det kan liknas vid en livlina för dina verktyg så att de aldrig faller så långt. En
infästningskomponent kopplas till verktyget som i sin tur kopplas till en lina eller wire som
kopplas till dig eller till en fast installation.

Vi erbjuder utbildningar i taksäkerhet

Kraven på utbildning ökar och allt fler kurser blir obligatoriska för att över huvud taget få
utföra vissa arbeten. Alla arbetsplatser ska bland annat ha en utbildad och ansvarig
byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande. Samordnaren gör riskanalys och
arbetsmiljöplan. Här är några av kurserna vi erbjuder för att göra din arbetsdag säkrare.


● BAS U och BAS P-utbildning
● Ställningsutbildning
● Liftutbildning
● Fallutbildning


Om du har praktiska frågor eller vill anmäla dig till en utbildning, kontakta din lokala Woody
Bygghandlare.