Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Europeisk konstruktionsstandard

Europeisk konstruktionsstandard

EKS (Europeisk Konstruktionsstandard) ska användas för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. Dessa föreskrifter ersätter Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. EKS är ett regelsystem som upprättats av Boverket och innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoderna.

Regelsystemet utgörs av de Europeiska konstruktionsstrandarna, eurokoderna, tillsammans med nationella val. De nationella valen görs för medlemsstater och baseras exempelvis på förutsättningar såsom klimat, geografi, levnadssätt och säkerhetsnivå. Sverige har alltså gjort ett antal val för exempelvis vad som ska vara föreskrifter och vad som ska vara råd. EKS är det enda svenska systemet för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. Byggherren får numera alltså endast använda sig av eurokoderna för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige.

Grundförfattningen kan komma och ändras under åren och där emellan kommer det med stor sannolikhet att ske en del ändringsförfattningar. Se därför över vilka regler och vilken version som gäller för ditt projekt.

För att ta reda på mer om vilka lagar, föreskrifter och allmänna råd kring dimensionering av bärande konstruktioner, be din Woody-rådgivare om hjälp eller om att få veta var du själv kan fördjupa dig kring detta.

Länkar